Contact ChineseDrama.info

Name

Email *

Message *

Wednesday, 13 December 2017

Drama: Ai Gui Lai

Be The First To Comment!


Ai Gui Lai China Drama
Title: Ai Gui Lai
Chinese Title: 爱归来 / Ai Gui Lai
Broadcast Date: 2016

Drama: Sheng Suan

Be The First To Comment!


Sheng Suan China Drama
Title: Sheng Suan
Chinese Title: 胜算 / Sheng Suan
Broadcast Date: 2015

Drama: Li Jia Da Yuan

Be The First To Comment!


Li Jia Da Yuan China Drama
Title: Li Jia Da Yuan
Chinese Title: 李家大院 / Li Jia Da Yuan
Broadcast Date: 2013

Drama: Xin Hai

Be The First To Comment!


Xin Hai China Drama
Title: Xin Hai
Chinese Title: 新海 / Xin Hai
Broadcast Date: 2016

Drama: Xing Fu Qiao Ke Li

Be The First To Comment!


Xing Fu Qiao Ke Li China Drama
Title: Xing Fu Qiao Ke Li
Chinese Title: 幸福巧克力 / Xing Fu Qiao Ke Li
Broadcast Date: 2016

Drama: Zuo Shou Wen Nuan You Shou

Be The First To Comment!


Zuo Shou Wen Nuan You Shou China Drama
Title: Zuo Shou Wen Nuan You Shou
Chinese Title: 左手温暖右手 / Zuo Shou Wen Nuan You Shou
Broadcast Date: 2016

Drama: Nu Ren Hua Shi Meng

Be The First To Comment!


Nu Ren Hua Shi Meng China Drama
Title: Nu Ren Hua Shi Meng
Chinese Title: 女人花似梦 / Nu Ren Hua Shi Meng
Broadcast Date: 2016

Drama: Lian Lian Que Ge

Be The First To Comment!


Lian Lian Que Ge China Drama
Title: Lian Lian Que Ge
Chinese Title: 恋恋阙歌 / Lian Lian Que Ge
Broadcast Date: 2015

Drama: Xing Fu Xiao Zhen Zhi Lang Man Man Wu

Be The First To Comment!


Xing Fu Xiao Zhen Zhi Lang Man Man Wu China Drama
Title: Xing Fu Xiao Zhen Zhi Lang Man Man Wu
Chinese Title: 幸福小镇之浪漫满屋 / Xing Fu Xiao Zhen Zhi Lang Man Man Wu
Broadcast Date: 2015

Drama: Shan Yi Xiong Ying

Be The First To Comment!


Shan Yi Xiong Ying China Drama
Title: Shan Yi Xiong Ying
Chinese Title: 单翼雄鹰 / Shan Yi Xiong Ying
Broadcast Date: 2015

Drama: Qiang Wei De Zhan Zheng

Be The First To Comment!


Qiang Wei De Zhan Zheng China Drama
Title: Qiang Wei De Zhan Zheng
Chinese Title: 蔷薇的战争 / Qiang Wei De Zhan Zheng
Broadcast Date: 2016

Sunday, 10 December 2017

Drama: The Lover's Lie

Be The First To Comment!


The Lover's Lie China Drama
Title: The Lover's Lie
Chinese Title: 恋人的谎言 / Lian Ren De Huang Yan
Broadcast Website: LeTV
Broadcast Date: Coming Soon

Drama: My Goddess, My Mother

Be The First To Comment!


My Goddess, My Mother China Drama
Title: My Goddess, My Mother
Chinese Title: 我的女神我的妈 / Wo De Nu Shen Wo De Ma
Broadcast Date: Coming Soon

Drama: Castle in the Time

Be The First To Comment!


Castle in the Time China Drama
Title: Castle in the Time
Chinese Title: 时光之城 / Shi Guang Zhi Cheng
Broadcast Website: LeTV
Broadcast Date: Coming Soon

Drama: ESpecial

Be The First To Comment!


ESpecial China Drama
Title: ESpecial
Chinese Title: 异现场调查科 / Yi Xian Chang Diao Zha Ke
Broadcast Date: Coming Soon