Contact ChineseDrama.info

Name

Email *

Message *

Tuesday, 18 September 2018

Movie: Hello, Mrs. Money

Be The First To Comment!


Hello, Mrs. Money China Movie
Title: Hello, Mrs. Money
Chinese Title: 李茶的姑妈 / Li Cha De Gu Ma
Release Date: September 30, 2018

Movie: L Storm

Be The First To Comment!


L Storm / Z Storm 3 Hong Kong Movie
Title: L Storm / Z Storm 3
Chinese Title: 反贪风暴3 / Fan Tan Feng Bao 3
Release Date: September 14, 2018

Movie: Golden Job

Be The First To Comment!


Golden Job Hong Kong Movie
Title: Golden Job
Chinese Title: 黄金兄弟 / Huang Jin Xiong Di
Release Date: September 21, 2018

Monday, 17 September 2018

Movie: Pathfinder

Be The First To Comment!


Pathfinder China Movie
Title: Pathfinder
Chinese Title: 拓星者 / Tuo Xing Zhe
Release Date: 2018

Movie: The Rookies

Be The First To Comment!


The Rookies China Movie
Title: The Rookies
Chinese Title: 素人特工 / Su Ren Te Gong
Release Date: December 21, 2018

Movie: Fat Buddies

Be The First To Comment!


Fat Buddies China Movie
Title: Fat Buddies
Chinese Title: 胖子行动队 / Pan Zi Xing Dong Dui
Release Date: September 30, 2018

Sunday, 16 September 2018

Movie: Legend of the Ancient Sword

Be The First To Comment!


Legend of the Ancient Sword China Movie
Title: Legend of the Ancient Sword
Chinese Title: 古剑奇谭之流月昭明 / Gu Jian Qi Tan Zhi Liu Yue Zhao Ming
Release Date: October 1, 2018

Saturday, 15 September 2018

Movie: An Elephant Sitting Still

Be The First To Comment!


An Elephant Sitting Still China Movie
Title: An Elephant Sitting Still
Chinese Title: 大象席地而坐 / Da Xiang Xi De Er Zuo
Release Date: February 16, 2018

Movie: A Fox Spirit Story

Be The First To Comment!


A Fox Spirit Story China Movie
Title: A Fox Spirit Story
Chinese Title: 倩狐传 / Qian Hu Zhuan
Broadcast Website: iQiYi
Release Date: October 24, 2017

Web Drama: Ni Hao Dui Fang Bian You

Be The First To Comment!


Ni Hao Dui Fang Bian You China Web Drama
Title: Ni Hao Dui Fang Bian You
Chinese Title: 你好对方辩友 / Ni Hao Dui Fang Bian You
Broadcast Website: Mango TV
Broadcast Date: 2018

Friday, 14 September 2018

Drama: Listening Snow Tower

Be The First To Comment!


Listening Snow Tower China Drama
Title: Listening Snow Tower
Chinese Title: 听雪楼 / Yin Xue Lou
Broadcast Date: 2019

Drama: Fellow Countrymen

Be The First To Comment!


Fellow Countrymen China Drama
Title: Fellow Countrymen
Chinese Title: 啊父老乡亲 / A Fu Lao Xiang Qin
Broadcast Network: Tianjin TV
Broadcast Period: September 13, 2018 - September 29, 2018

Drama: Forty Years We Walked

Be The First To Comment!


Forty Years We Walked China Drama
Title: Forty Years We Walked
Chinese Title: 我们的四十年 / Wo Men De Si Shi Nian
Broadcast Date: 2018

Thursday, 13 September 2018

Drama: Hulai Sanguo

Be The First To Comment!


Hulai Sanguo China Drama
Title: Hulai Sanguo
Chinese Title: 胡莱三国 / Hu Lai San Guo
Broadcast Date: 2019

Drama: The Road to Victory

Be The First To Comment!


The Road to Victory China Drama
Title: The Road to Victory
Chinese Title: 胜利之路 / Sheng Li Zhi Lu
Broadcast Network: Guangxi TV
Broadcast Website: iQiYi, Sohu, Tencent, Youku
Broadcast Date: August 22, 2018